Neděle 19. ledna 2020, svátek má Doubravka
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Neděle 19. ledna 2020 Doubravka

Příslušnice komunistické rozvědky Kleslová místostarostkou Prahy 10

23. 05. 2011 13:43:41
Nynější místostarostka statisícové Prahy 10 JUDr. Radmila Kleslová byla před rokem 1989 pod svým rodným jménem Bartheldyová (a krycím jménem LIA) příslušnicí komunistické rozvědky. Paní Kleslová má již několik let coby asistentka poslance Stanislava Křečka (ČSSD) přístup po prostorách poslanecké sněmovny PČR, aktivně se věnuje lobbingu především pro firmy magnáta Andreje Babiše nebo energetické společnosti ČEZ. Tlak na rezignaci paní Kleslové z politických funkcí má podle mne 2 aspekty: morální a ekonomicky-bezpečnostní.
Paní místostarostka před nedávnem na radnici uvítala a ocenila družstvo mladých sportovkyň - reprezentantek ČR.Paní místostarostka před nedávnem na radnici uvítala a ocenila družstvo mladých sportovkyň - reprezentantek ČR.Autor: Denisa Hrdinková

Přikládám přepis diskuze ze zasedání zastupitelstva ze dne 2.5.2011 (níže je k dispozici i odkaz na její videozáznam):

UHLÍŘ (TOP09): Vážený pane starosto, vážení členové rady, vážení členové zastupitelstva, kolegové, dovolte mi, abych přednesl návrh na zařazení dalšího bodu programu dnešního zastupitelstva. Budu se snažit o to, aby mé vystoupení bylo opravdu krátké, a to i z toho důvodu, že se jedná o věc, která se mě osobně dotýká, protože můj dědeček byl psychicky týrán Státní bezpečností.

Naše kolegyně, zástupkyně pana starosty, paní JUDr. Radmila Kleslová byla za minulého režimu součástí nelegální rozvědky* v hodnosti podporučice pod svým rodným příjmením Bartheldyová a pod krycím jménem Lia. Tato naše kolegyně se v posledním aktuálním čísle radničních novin vyjadřuje k institutu čestného občanství a před našimi zraky předávala ocenění mladým sportovkyním.

Nepovažuji za morální a důstojné zastupitelstva nebo městské části Prahy 10, aby člověk s podobnou minulostí byl členem zastupitelského orgánu a požaduji proto od paní Kleslové vysvětlení. Jsem informován o tom, že tato věc je staršího data, že proběhla i médii, kde své členství v nelegální kontrarozvědce přiznala.

Pane předsedo zastupitelského klubu ČSSD, zajímalo by mě, zda nám můžete vysvětlit, jak je možné, že jste paní Kleslovou do komunálních voleb kandidovali. Apeluji na svědomí každého z vás, kolegové, abyste hlasovali nejen pro přijetí tohoto bodu programu, ale i pro schválení výzvy k rezignaci paní JUDr. Kleslové. Děkuji vám.

RICHTER (ODS): Také vám děkuji. (...) Má někdo nějaký další návrh? O slovo se hlásí předseda finančního výboru pan Ing. Svoboda.

SVOBODA (ČSSD): Vážené kolegyně, kolegové, nemám vlastní návrh, nicméně chci komentovat návrh, který tady zazněl. Jsem sociální demokrat, v minulosti jsem byl i nejvyšším funkcionářem obvodní organizace v Praze 10.

Uvedený fakt o paní kolegyni Kleslové je sociální demokracii a ostatně i veřejnosti znám. Bylo nám řečeno, takové informace k nám přicházely a přicházejí, že paní doktorka v minulosti nebyla členkou kontrarozvědky, ale měla být členkou rozvědky, tzn. že chtěla získávat informace pro Československou republiku.

Ona nás všechny v každém případě ujistila o tom, že nikdy nikomu na území České republiky neublížila (!). Proto se přimlouvám za to, abychom zařazení tohoto bodu programu nepodpořili, přestože je mi osobně kolegy líto, protože osobní neštěstí v rodině je samozřejmě událost, která je nešťastná. Je mi však také líto, že je to spojováno, přestože ho osobně jinak chápu.

Děkuji za pozornost.

RICHTER (ODS): Děkuji. O slovo se hlásí paní JUDr. Kleslová.

Obrázek obsahuje odkaz na videozáznam celé diskuze (zač. v čase 32:00)KLESLOVÁ (ČSSD): Chtěla bych k tomu říct jenom toto. Je to už 20 let, ale vždy jednou za 5, 8 let se k tomu někdo vrátí. Považuji to za hrubý útok lidí, kteří nevědí, o co se jedná.

Já jsem tam nikdy nepracovala, nikdy nebyla, byla jsem pouze touto službou, aniž jsem o tom věděla, vytipována, když jsem se ucházela o místo na ministerstvu zahraničních věcí. Byla jsem v jakémsi výběru, takže jsem byla kandidátkou. Ve chvíli, kdy mi bylo dáno na výběr, jestli chci být členkou nelegální rozvědky, odmítla jsem to. Bylo to před listopadem, následně jsem byla pět měsíců perzekvována a nikde mě nemohli zaměstnat. Mám i dokumenty o tom, že po listopadu mi bylo nabídnuto, abych se vrátila.

Chápu to tudíž jako hrubý útok někoho, kdo jenom chce někoho očernit. Je mi moc líto, že někdo po 20 letech takto hrubě zkreslí informaci.

Stranické orgány na všech úrovních o tom byly informovány. Od roku 1993, kdy jsem tam vstoupila, nikdo proti tomu nic neměl. Domnívám se totiž, že není kvůli čemu. Jestli mě někdo za 20 let chce persekvovat za to, že aniž jsem to věděla, jsem byla ve výběru, že jsem se jako holka z dědiny ucházela o nějaké místo, tak mě za to potrapte.

Domnívám se, že jsem nic nespáchala, v žádné výkonné funkci jsem nebyla, byla jsem pouze vytipovávána. Děkuji.

RICHTER (ODS): Také děkuji. O slovo se znovu hlásí pan Ing. Uhlíř.

UHLÍŘ (TOP09): Informaci, kterou jsem zde přednesl, jsem našel i na webu, Mladá fronta Dnes i veřejnoprávní médium Český rozhlas píší o tom, že paní dr. Kleslová byla referentkou nelegální rozvědky*. Děkuji.

RICHTER (ODS): Také děkuji. O slovo se hlásí předseda ČSSD, první místostarosta Ing. Novák.

NOVÁK (ČSSD): Děkuji za slovo. Nemám moc rád, když někdo někoho na zastupitelstvu, nejsme ve škole, vyvolává a chce od něho vyjádření. Budiž, ale já jako předseda klubu mohu říct, že tuto záležitost jsme na klubu projednávali, takže ve světle toho všeho nedoporučuji, aby tento bod byl do našeho programu zařazen. Děkuji.

RICHTER (ODS): O slovo se ještě hlásí pan náměstek primátora Ing. Weinert.

WEINERT (ČSSD): Děkuji za slovo. Vážení přátelé, já za Radkou Kleslovou jako předseda sociálních demokratů na Praze 10 plně stojím a věřím jí. Kdybychom měli věřit všemu tomu, co se otiskne v novinách, tak se tady navzájem povraždíme.

Buďte proto, prosím vás, tolerantní, nakonec od té doby uplynulo 20 let a Radka svou činností a svým chováním, svými postoji prokazuje, že slova, která řekla, aspoň z mého pohledu, jsou pravdivá. Proto vás také prosím, abyste návrh na zařazení tohoto bodu na jednání dnešního zastupitelstva nepodpořili.

RICHTER (ODS): Děkuji. Myslím že tato vyjádření stačila, jsme stále u návrhu programu (...) Pokud nejsou další návrhy (nikdo další se o slovo nehlásí), byl předložen jediný návrh na zařazení nového bodu, který by byl posledním bodem našeho jednání, a to „Výzvu k rezignaci členky zastupitelstva, místostarostky paní JUDr. Kleslové v zastupitelstvu městské části Praha 10“.

Kdo se zařazením tohoto bodu programu souhlasí, ať zvedne ruku. (9) --- Kdo je proti? (12) --- Kdo se zdržel hlasování? (13) Děkuji. Konstatuji, že tento bod nebyl zařazen na program jednání dnešního zastupitelstva.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Účastníci diskuze:

Vladimír Novák (ČSSD) - 1. zástupce starosty Prahy 10, místopředseda OVV ČSSD Praha 10

Milan Richter (ODS) - starosta Prahy 10, zastupitel MHMP

Miroslav Svoboda (ČSSD) - zastupitel Prahy 10, poslanec poslanecké sněmovny PČR, bývalý místopředseda OVV ČSSD Praha 10

Martin Uhlíř (TOP 09) - zastupitel Prahy 10

Antonín Weinert (ČSSD) - radní Prahy 10, radní MHMP, současný předseda OVV ČSSD Praha 10

* pozn.: Ve skutečnosti jsem omylem v rozrušení ve své řeči místo výrazu "rozvědka" použil výraz "kontrarozvědka". Rozdíl je nevelký, komunistická rozvědka (neboli výzvědná služba) měla za úkol zabezpečovat informace, které mají původ v zahraničí. Kontrarozvědka naopak zabezpečovala informace, které pocházeli přímo z území státu. Prvořadým úkolem obou bylo - řečeno tehdejším žargonem - ochrana zájmů a integrity socialistického zřízení. V té souvislosti se zdá být vskutku pozoruhodná reakce Miroslava Svobody (ČSSD), o tom, že paní Kleslová své kolegy ubezpečila, že neublížila nikdy nikomu na území České republiky. Odbor rozvědky, jíž byla paní Kleslová (resp. Bertheldyová) příslušnicí, měl na starosti výběr, výchovu a řízení nových kádrů pro špionážní práci. Z archivních materiálů vyplývá, že rozvědka s Bartheldyovou počítala jako se zakonspirovanou agentkou na území České socialistické republiky.

zleva: Kleslová (ČSSD), Novák (ČSSD), Richter (ODS), Uhlíř (TOP 09), Zoufalík (ODS), Lipovský (ODS), Vondráková (ČSSD), Slavík (ODS)

Na skutečnost týkající se minulosti kolegyně Kleslové nás upozornil občan Prahy 10, ostatně jde o věc, která již před několika lety, tedy v době, kdy se paní Kleslová stala asistentnou poslance Křečka, proběhla některými médii (Český rozhlas, Mladá fronta DNES). Dokáži pochopit, že při hlasování o zařazení bodu týkajícího se výzvy k rezignaci paní Kleslové do programu jednání zastupitelstva svoji kolegyni přímo podpořili její kolegové z klubu a strany, tj. radní a zastupitelé za ČSSD. Co považuji za velmi pozoruhodné je skutečnost, že paní Kleslovou (hlasování PROTI navrženému bodu) přímo podpořili i 4 zastupitelé za pravicovou ODS. To mi skutečně zůstává rozum stát.

Tento bod hodláme s kolegy předkložit i na příštím zasedání zastupitelstva ve středu 29.6.2011. Osobně hodlám sestavit podrobnou důvodovou zprávu vč. dokumentů z archivu bezpečnostních složek, tak aby nikdo z přítomných kolegů zastupitelů nemohl říci, že k hlasování nemá dostatečné informace.

V těchto dnech se český stát - po dlouhých 22 letech - konečně odhodlal k ocenění účastníků 3. (protikomunistického) odboje, resp. těm pár tisícům, kteří se ho dožili (což je zhruba 10% z počtu, který byl naživu v roce 1990). Není možné, aby zároveň ve stejné době zastupitelé demokratických stran do vedení radnic stotisícové městské části zvolili člověka s tak problematickou minulostí. Další setrvání JUDr. Kleslové v pozici místostarostky Prahy 10 a dalších funkcích na radnici bych považoval za výsměch památce lidí, kteří ve svém osobním boji proti totalitnímu režimu nasazovali všanc své životy, osobní svobodu, pracovní kariéry či osobní pohodlí.

Římský politik Marcus Porcius Cato (žijící v letech 234 - 139 př.n.l.) vyjadřoval své silné přesvědčení týkající se římského postupu vůči Kartágu do té míry, že všechny své proslovy, včetně těch, které se týkali zcela jiných témat, zakončoval slavným výrokem "Ceterum autem censeo, Carthaginem esse delendam" (=„Ostatně soudím, že Kartágo musí být dobito"), a to tak dlouho, dokud se mu nepodařilo sehnat dostatečné množství spojenců napříč politickým spektrem. Beru si příklad z historie.

"Ostatně soudím, že bývalá příslušnice komunistické rozvědky nemá z morálního hlediska v roce 2011 co pohledávat ve vedení radnice stotisícové Prahy 10 a vyzývám ji tak rezignaci."

Martin Uhlir | Vytvořte si vlastní štítek
Autor: Martin Uhlíř | pondělí 23.5.2011 13:43 | karma článku: 31.72 | přečteno: 8671x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Politika

Filip Vracovský

Petr Fiala zápasí o republiku

A pomalu, ale jistě se stává rytířem smutné postavy, který si už dávno sáhl na hranice vlastních možností, ale ještě to neví, nebo ten fakt umně maskuje.....

18.1.2020 v 17:04 | Karma článku: 31.92 | Přečteno: 1071 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Senátor Pavel Fischer mě opět okouzlil

Stojí za to přehrát si včerejší rozhovor veřejnoprávní televize se senátorem P. Fischerem a vnímat ho mimo jiné ve srovnání s dnešním kongresem ODS.

18.1.2020 v 12:29 | Karma článku: 19.60 | Přečteno: 1146 | Diskuse

Jan Dvořák

Nemít protikandidáta je vysvědčením výjimečnosti a nepostradatelnosti politika

Kongres ODS aktuálně vybere nové vedení strany, čímž pravou nohou vykročí k drtivému vítězství ve všech příštích volbách včetně sněmovních napřesrok. Kabinet prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M. se stane realitou.

18.1.2020 v 9:38 | Karma článku: 28.09 | Přečteno: 634 | Diskuse

Jan Dvořák

Neprovokujte šéfa, čeští europoslanci!

My Češi, Moravané a Slezané snad opravdu máme v genech, že se nechceme podrobit regulím „vrchnosti“ a vždycky se snažíme nějak je obejít.

17.1.2020 v 17:15 | Karma článku: 19.13 | Přečteno: 646 | Diskuse

Vilém Barák

Policie v Ostravě naštěstí nemusela nic předvádět

Po řádění střelce v ostravské fakultní nemocnici se veřejnost dlouho probírala z šoku. Dnes vše utichlo, ale něco jde říct určitě. Policie naštěstí nemusela nic předvádět a vše se vyřešilo samo bez její účasti. Bohu díky.

17.1.2020 v 16:44 | Karma článku: 19.59 | Přečteno: 401 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz